logo MPL Techma
1.

Poddziałanie 1.1.1

Ekspansja przez innowacje - projekt badawczo-rozwojowy „Utworzenie systemu inteligentnego transportu małogabarytowych elementów w celu optymalizacji procesów produkcyjnych”

2.

Poddziałanie 2.3.5

Design dla przedsiębiorców – projekt „Opracowanie i wdrożenie nowych projektów wzorniczych przez MPL TECHMA Sp. z o.o.”

3.

Działanie 2.2.

Otwarte innowacje - wspieranie transferu technologii - projekt "Wzrost innowacyjności MPL TECHMA poprzez nabycie licencji do technologii wspierającej proces projektowania"