logo MPL Techma

System transportu i przechowywania opon w automatycznym magazynie

Firma z branży oponiarskiej powierzyła MPL TECHMA zaprojektowanie oraz budowę intralogistycznego systemu do przechowywania opon surowych. Jego centralnym składnikiem jest automatyczny magazyn wysokiego składowania.

Inwestor postawił przed nami szereg wyzwań. Głównymi z nich były:

  • zapewnienie przepływu opon na poziomie 3200 sztuk na dobę,
  • wkomponowanie systemu w już istniejącą architekturę hali produkcyjnej,
  • integracja z systemami zarządzania oraz produkcją,
  • zaplanowanie takiego rozkładu opon w magazynie, aby w przypadku prac prewencyjnych na jednym module, zachować dostęp do wszystkich produkowanych typów opon,
  • poprawa efektywności energetycznej poprzez zastosowanie systemu zwrotu energii,
  • automatyzacja procesów przyjęcia i wydania z magazynu,
  • umożliwienie wykonania prac serwisowych na częściach magazynu bez zatrzymywania całości.
W efekcie wdrożyliśmy system składający się z czterech submagazynów.

Każdy z magazynów obsługiwany jest przez niezależną układnicę. Takie rozmieszczenie pozwala na wyłączenie wybranego submagazynu i przeprowadzenie prac prewencyjnych na jednej z maszyn, bez konieczności zatrzymywania pozostałych.

Opony w magazynie składowane są na tysiącu sześciuset miejsc alokacji w systemie single deep. Przechowywane są na specjalnie zaprojektowanych do tego celu nośnikach lub paletach z tworzywa sztucznego o wymiarach 1200x1200x300mm.

Oprócz systemu magazynowania dostarczyliśmy również zrobotyzowany system załadunku opon.

System ten pobiera pojedynczą oponę z wózka konfekcji i identyfikuje ją poprzez odczytanie kodu kreskowego. Następnie zmienia jej orientację z wertykalnej na horyzontalną i przekazuje do gniazda technologicznego.

Z gniazda technologicznego opona odkładana jest na paletę magazynową, która posiada kod QR i w ten sposób za pośrednictwem przenośników rolkowych przekazywana jest do magazynu. Magazyn w tym układzie spełnia dwie dodatkowe funkcje wymuszone przez dalszy proces technologiczny. Pierwsza funkcja to buforowanie, łączenie opon w pary oraz ich leżakowanie.

Drugą funkcją jest zrobotyzowany układ wyładunku opon znajdujący się na wyjściu z magazynu. Opony z palet magazynowych przekazywane są na technologiczne wózki piecowe. Dodatkowo układ wyładunku współpracuje z systemem automatycznego kolejkowania oraz przesuwania wózków.

W ramach tego projektu wykonaliśmy, wdrożyliśmy i zintegrowaliśmy cały system sterowania, system bezpieczeństwa, a także system WCS współpracujący z bazami danych systemu zarządzania produkcją.

W rezultacie klient otrzymał wydajny system w całości zaprojektowany i wykonany w naszej firmie, który został dopasowany do szczególnych potrzeb klienta.

Dzięki otwartości systemu, jak i zastosowaniu komercyjnych komponentów klient jest w stanie samodzielnie diagnozować i serwisować magazyn swoimi służbami utrzymania ruchu, co minimalizuje czas przestoju oraz koszty utrzymania systemu.